CURRICULUM VITAE
 • Name : KAMISAH BT. OSMAN
 • Qualifications :
   
  • Ph.D in Science Education, The University of Manchester, United   Kingdom (1995 – 1999)
  • Masters in Education, The University of Manchester, United Kingdom (1994- 1995)
  • Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (Kepujian), Universiti   Kebangsaan Malaysia (1987 – 1991)
 • Specialisation :
  Science Education (Chemistry), Thinking Skills
 • Areas of Research :

  1.    Thinking Skills in the Science Curriculum

  2.    Science Teacher Professional Development

 • Current Projects and Grants :
    ·        Pengetahuan, Persepsi dan Amalan Pemikiran Reflektif di kalangan Guru Pelatih. Ahli: Prof Dato’ Dr Zalizan Mohd Jelas (Ketua), Puan Saemah Rahman dan Dr Kamisah Osman (Kod: G9/99); Status: Tamat.

  ·        Persepsi Mahasiswa, Graduan dan Ibu Bapa Mereka Terhadap UKM.      Biayaan Bahagian Akademik.  Ahli: Prof. Madya Dr. Siti Rahayah Ariffin (Ketua), Dr. Noriah Ishak, Dr. Kamisah Osman, Dr Mohammad Hussin, Rosseni Din, Nor Sakinah Muhammad (Kod: IIJK-002/2002), Status: Tamat.

  ·        Membina Satu Model Pembelajaran Koperatif untuk Pelajar Dewasa di Institusi Pendidikan Tinggi. Ahli: Dr Kamisah Osman (Ketua), Prof Madya Dr Norazizah Salleh, Puan Zanaton Hj Ikhsan (Kod: G7/2000), Status: Tamat.

  ·        Pembinaan Keupayaan Melayu dalam Arus Globalisasi. Ahli: Prof Madya Dr Nooreiny Maarof (Ketua), Dr Kamisah Osman, Puan Hamidah Yamat, Puan Melor Yunus (Kod: AP12000), Status: Tamat.

  ·        Penggunaan Kemahiran Celik Maklumat di Kalangan Guru Pelatih Program Pendidikan Sains di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahli: Puan Aidah Abdul Karim (Ketua), Prof Dr T. Subahan Mohd Meerah, Dr Kamisah Osman, Puan Rosseni Din, Nor Sakinah Mohamad (Kod: GG10/2001), Status: Tamat

  ·        Perkaitan di Antara Sikap Saintifik dan Sikap Terhadap Sains Di Kalangan   Pelajar Sekolah Menengah. Ahli: Prof Madya Dr Lilia Halim (Ketua), Dr Kamisah Osman, Puan Zanaton Hj Ikhsan (Kod: GG0022002). Status: Tamat

  ·        Kajian Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam ke atas Pembangunan Diri Pelajar, Ahli: Dr Abdul Halim Tamuri (Ketua), Dr Kamisah Osman, En Shahrin Awaluddin, Puan Khadijah Abdul Razak (Kod: GG/002/2004), Status: Tamat

  ·        In-service Training Needs Assessment for Malaysian Secondary Science   Teachers: A Preparation towards Lifelong Learning, Ahli: Prof Dr T. Subahan Mohd Meerah (Ketua), Prof Madya Dr Siti Rahayah Ariffin, Prof Madya Dr Lilia Halim, Dr Kamisah Osman, Dr Ruhizan Mohd Yassin, Dr Ramlee Mustapha, Dr Effendi Zakaria, En Zolkepli Haron, En Mohd Yusof Daud, Puan Zanaton Hj Ikhsan (Kod IRPA: 07-02-02-0021-EA193), Status; Tamat

            ·        Dampak Tuisyen Terhadap Pembelajaran dan Pengajaran Sains di kalangan  Murid Sekolah Rendah, Ahli: Dr. Kamisah Osman (Ketua), Prof. Dr. T. Subahan M. Meerah, Prof. Madya Dr. Lilia Halim (Kod: GG/012/2004)

           ·        C1904,Perlaksanaan Pentaksiran Kerja Kursus Amali (PEKA) Sains,2004-04-09,2005-09-09,Lembaga Peperiksaan Malaysia,214342.50,Lembaga Peperiksaan Malaysia.

 • Selected Publications :
   

  ·        Kamisah Osman, Lilia Halim dan Zanaton, 2003, The Critical Thinking Attitudinal Profile of Some Malaysian Secondary Students; A Reflection of Scientific Attitudes, Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 26(2), Halaman 143 – 166 (Antarabangsa)

      ·        Wahidin, Kamisah Osman dan Subahan Mohd Meerah. Penggunaan   Peta Konsep dan Peta Vee dalam Meningkatkan Sikap Pelajar terhadap Kimia. Jurnal Pendidikan, 29(1), halaman 147–158 (Kebangsaan)

  ·        Kamisah Osman, Lilia Halim and Subahan Mohd Meerah. Problem solving in science classroom: towards the nourishment of students’ thinking skills, Classroom Teacher (Kebangsaan: Akan Diterbitkan Oktober 2004)

  ·        Kamisah Osman and Subahan Mohd Meerah. Critical Thinking: Critical Analysis and How It Could be Embedded in the Malaysian Secondary Science Curriculum, Korean Journal of Thinking and Problem Solving (Antarabangsa: Disember 2004)

  ·        Wahidin, Kamisah Osman dan Subahan Mohd Meerah. Concep mapping and vee diagram in Chemistry lesson: Tools in inculcating thinking skills among some secondary students in Indonesia.  Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 27(2) (Antarabangsa: Disember 2004)

   

 • Contact Information :
  - Address
   DEPARTMENT OF METHODOLOGY & EDUCATIONAL PRACTICE
   FACULTY OF EDUCATION
   Universiti Kebangsaan Malaysia
   43600 UKM Bangi
   Selangor
   Malaysia
  - Phone Number
   6271
  - Fax Number
   89254372
  - E-mail