1 September 2015 | 01:50 AM

Harap maaf! tiada peluang pekerjaan di UKM pada masa ini.