29 November 2014 | 08:56 AM

Harap maaf! tiada peluang pekerjaan di UKM pada masa ini.