24 Oktober 2014 | 01:09 AM

Harap maaf! tiada peluang pekerjaan di UKM pada masa ini.