24 November 2014 | 12:53 AM

Harap maaf! tiada peluang pekerjaan di UKM pada masa ini.