Sistem e-Tender, UKM
 
   
Pengenalan : 
Katalaluan : 

Pengenalan / Katalaluan seperti e-Warga
PENGGUNAAN SISTEM

Bahagian Aplikasi Korporat,
Pusat Teknologi Maklumat.
Teknikal :: Sistem Maklum Balas dan Aduan ICT Sistem Maklum Balas dan Aduan ICT (http://www.ukm.my/sai)